Podmiot tworzący musi wyrazić zgodę na dzierżawę majątku SPZOZ

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Dodano: 17 grudnia 2013
  Podmiot tworzący musi wyrazić zgodę na dzierżawę majątku SPZOZ

Uchwała rady lub sejmiku samorządowego, wyrażająca zgodę na odpłatne dysponowanie majątkiem SPZOZ jest nieważna, jeżeli nie określono w niej precyzyjnie, jakie składniki tego majątku zostaną rozdysponowane.

Nadanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej (SPZOZ) osobowości prawnej skutkuje możliwością nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu przez SPZOZ. Takie czynności mogą jednak podlegać ograniczeniom, zwłaszcza, gdy przedmiotem obrotu stają się składniki mienia, które zostały przekazane SPZOZ przez podmioty publiczne – Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub aktywuj testowy dostęp.

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca.
wiper-pixel