Zatrudnianie lekarzy spoza UE – co się zmieni

Anna Słowińska

Autor: Anna Słowińska

Dodano: 14 kwietnia 2020
Lekarze

Uproszczenie trybu zatrudniania i nostryfikacji dyplomów lekarzy spoza Unii Europejskiej przewiduje planowana nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ponieważ lekarze spoza Unii Europejskiej coraz częściej decydują się na zatrudnienie w Polsce, sprawdź, jakich udogodnień możesz się spodziewać, chcąc zatrudnić taką osobę.

Proponowana nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 10 stycznia 2020 r. (dalej: ustawa) przewiduje wprowadzenie uproszczonego trybu zatrudniania lekarzy z państw trzecich spoza Unii Europejskiej. Rozwiązanie dodane do projektu ma umożliwić dyrektorom szpitali zatrudnianie specjalistów z państw trzecich spoza Unii Europejskiej, którzy jeszcze nie nostryfikowali dyplomów. Polega ono na tym, że lekarz lub lekarz dentysta cudzoziemiec z tytułem specjalisty uzyskanym za granicą, który otrzyma zaświadczenie potwierdzające planowane zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność leczniczą mającym siedzibę w Polsce, będzie mógł wystąpić do właściwej okręgowej rady lekarskiej z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w danym podmiocie.

Pozostało jeszcze 89 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub aktywuj testowy dostęp.

Anna Słowińska

Autor: Anna Słowińska

prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych "Prawa i Wolności człowieka" zorganizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundacje Praw Człowieka. Autorka i współautorka kilkuset artykułów i kilku publikacji książkowych z zakresu tematyki prawa pracy, bhp, ochrony zdrowia, praw człowieka. Założycielka Fundacji Lepsze Prawa Człowieka działającej w obszarze ochrony Praw Człowieka, która m.in. monitoruje przestrzeganie bhp przez podmioty lecznicze. Brała udział w wielu programach badawczych mających na celu ocenę przestrzegania Praw Człowieka w polskim i europejskim wymiarze sprawiedliwości m.in. court watch. Monitorowała przestrzeganie Praw Człowieka osób pozbawionych wolności w zakładach karnych w Polsce i w Europie, Brała także udział w spotkaniach w ramach wizyty studyjnej w Strasburgu z grupą polskich sędziów mających na celu analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, i udział w rozprawie przed ETPCz.
wiper-pixel