Jak przeciwdziałać mobbingowi w placówkach

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Dodano: 25 sierpnia 2019
Mobing w placówce medycznej

Żeby uniknąć zarzutu działań pozornych w zakresie zapobiegania mobbingowi, opracuj i stosuj zakładową politykę antymobbingową, tym bardziej że przeciwdziałanie mobbingowi znajduje się w orbicie zainteresowania inspektorów pracy. Sprawdź, jak wywiązać się z tego obowiązku.

Pracodawca, jakim jest placówka medyczna, ma obowiązek chronić zdrowie i życie nie tylko osób korzystających z jej usług, lec także pracowników. Obowiązek ten wynika z art. 207 Kodeksu pracy, który zobowiązuje każdego pracodawcę do właściwego stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu zredukowanie zagrożeń związanych z pracą, czyniąc ją możliwie najbezpieczniejszą. Trudno mówić o optymalnych i bezpiecznych warunkach pracy w środowisku, w którym występują zachowania składające się na skomplikowane zjawisko określane mianem mobbingu.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub aktywuj testowy dostęp.

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 roku zajmuje się problematyką prawa pracy i zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Współpracował m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy. Jest m.in. współautorem komentarza do Kodeksu pracy, autorem komentarza do ustawy o PIP i komentarzy do kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy.
wiper-pixel