Jak realizować prawa pacjenta do ochrony danych

Aneta Moskal-Kluska

Autor: Aneta Moskal-Kluska

Dodano: 29 lipca 2019
Ochrona danych pacjenta

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, RODO przyznaje wiele uprawnień umożliwiających kontrolę nad tymi danymi. Czy jednak wszystkie z tych uprawnień mają zastosowanie do danych osobowych pacjenta? Sprawdź, z których praw pacjent może skorzystać, a które z nich nie będą miały zastosowania.

Do niedawna podstawowym aktem prawnym kształtującym uprawnienia pacjenta w zakresie dostępu do swoich danych osobowych była ustawa z 6 listopada 2018 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i uchylona już ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ustawy te nakładały na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych obowiązek zapewnienia pacjentowi dostępu do jego danych osobowych i dawały możliwość ich sprostowania.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub aktywuj testowy dostęp.

Aneta Moskal-Kluska

Autor: Aneta Moskal-Kluska

prawnik, inspektor ochrony danych w sektorze zdrowia, absolwent studiów podyplomowych na kierunku „Inspektor ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, audytor wewnętrzny normy ISO 27001
wiper-pixel