Co zmieniło się w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej

Radosław Tymiński

Autor: Radosław Tymiński

Dodano: 13 czerwca 2019
Dokumentacja medyczna

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Sejm intensywnie pracował nad przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej, czego efektem są zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sprawdź, co się zmieniło.

Najważniejsza zmiana dotyczy art. 26 ust. 2 u.p.p. W nowym brzmieniu przepisu wprowadzono nową kategorię osób, które są upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta, tj. osoby bliskie. Osobą bliską w rozumieniu przepisów jest małżonek, krewny do drugiego stopnia (np. córka, wnuk) lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (np. teściowa), przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

Pozostało jeszcze 58 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub aktywuj testowy dostęp.

Radosław Tymiński

Autor: Radosław Tymiński

radca prawny i doktor nauk prawnych. Od kilku lat zajmuje się tematyką praw lekarzy oraz obrony lekarzy w sprawach sądowych, prowadzi blog prawalekarzy.pl
wiper-pixel