Jak wyznaczyć IOD w świetle RODO

Dominika Tykwińska-Rutkowska

Autor: Dominika Tykwińska-Rutkowska

Dodano: 24 kwietnia 2019
Inspektor ochrony danych osobowych

Jeśli nie obejmuje cię obowiązek wyznaczenia IOD, pamiętaj aby – ze względu na obowiązującą zasadę rozliczalności – udokumentować działania podjęte w celu ustalenia braku obowiązku wyznaczenia IOD. W praktyce ze względu na specyfikę działalności placówki medycznej, mimo ustalenia przez administratora braku obowiązku wyznaczenia IOD w świetle przepisów RODO, warto go wyznaczyć. Dowiedz się, w jakiej formie to zrobić.

Do wyznaczenia IOD - bez względu na skalę przetwarzania danych osobowych - są zobowiązane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; jednostki budżetowe, które mają w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej; instytuty badawcze, które prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych, mające status podmiotu leczniczego w świetle ustawy o działalności leczniczej; a ponadto pozostałe podmioty lecznicze, w tym o statusie przedsiębiorców, pod warunkiem, że przetwarzają dane pacjentów na duża skalę.

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub aktywuj testowy dostęp.

Dominika Tykwińska-Rutkowska

Autor: Dominika Tykwińska-Rutkowska

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. W kręgu jej zainteresowań znajdują się problemy prawa ochrony zdrowia, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych m.in. monografii pt. Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego, licznych rozdziałów, artykułów i glos.
wiper-pixel