Jak należycie zabezpieczać dokumentację medyczną

Anna  Wojtczyk

Autor: Anna Wojtczyk

Dodano: 26 maja 2018

Przychodni odebrano lokal, w którym prowadziła działalność leczniczą. Po tym zdarzeniu straciła władztwo nad dokumentacją medyczną swoich pacjentów. Rzecznik Praw Pacjentów zarzucił placówce naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Sprawdź, jak nie dopuścić do takiej sytuacji.

Spółka będąca podmiotem leczniczym, prowadząca poradnię POZ, zawarła z wynajmującym umowę najmu lokalu użytkowego na prowadzenie tej działalności we wrześniu 2014 roku. Między podmiotami doszło do sporu. W lipcu 2015 roku, zdaniem wynajmującego, spółka zaprzestała płacenia należnego czynszu za najem. Wynajmujący wielokrotnie wzywał do zapłaty, wskazując, że w przypadku braku zapłaty, będzie zmuszony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Sprawę o zaległy czynsz skierowano na drogę postępowania sądowego. Spółka twierdzi, że wynajmujący nie wykonuje postanowień umowy w zakresie np. termomodernizacji obiektu. Wynajmujący konsekwentnie odmawia uznania roszczeń spółki dotyczących poniesionych nakładów na nieruchomość. Roszczenia spółki były wystawiane jako faktury kompensacyjne do faktur czynszowych wynajmującego. Stąd w ocenie spółki brak jest jakichkolwiek zaległości czynszowych, a kwestia zasadności potrąceń wzajemnych jest przedmiotem sporu sądowego.

Pozostało jeszcze 92 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub aktywuj testowy dostęp.

Anna  Wojtczyk

Autor: Anna Wojtczyk

prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu zamówień publicznych
wiper-pixel