Unieważniłeś przetarg - kiedy ogłosić kolejny

Anna  Wojtczyk

Autor: Anna Wojtczyk

Dodano: 22 listopada 2017

W konkursie ofert prowadzonym na podstawie ustawy o działalności leczniczej wszystkie złożone oferty przekroczyły kwotę założoną przez zamawiającego. Czy placówka medyczna może unieważnić postępowanie i tego samego dnia opublikować nowe ogłoszenie?

Podmiot leczniczy spełniający warunki określone w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert (art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub aktywuj testowy dostęp.

Anna  Wojtczyk

Autor: Anna Wojtczyk

prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu zamówień publicznych
wiper-pixel